ข้อดีของการตักบาตรเพื่อความสงบในจิตใจ

ตักบาตรเป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธ สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาสะท้อนให้เห็นถึงการสอนของพระพุทธเจ้าลอร์ดซึ่งเป็นตัวตนของเขาเอง เมื่อพุทธศาสนิกชนไม่เคยใช้รูปหรือรูปพระพุทธรูปมาก่อน แต่สัญลักษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา ตักบาตรแต่วันนี้พิธีกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ไม่สมบูรณ์โดยปราศจากรูปปั้น / รูปพระพุทธเจ้าและยืนเด่นชัดในรูปแบบใด ๆ ของพิธีทางพุทธศาสนา แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธศาสนามีสัญลักษณ์มากมายในโลกสมัยใหม่ห่างไกลจากสัญลักษณ์เหล่านี้ยังคงเป็นเวทีกลางในพิธีและพิธีกรรม

พระพุทธศาสนาสัญลักษณ์ประกอบด้วยสัญลักษณ์แปดที่มีความสำคัญมากสำหรับสาวกของศาสนานี้โดยเฉพาะ ผู้ติดตามกระตือรือร้นของพระพุทธศาสนาทราบถึงความเกี่ยวข้องและความสำคัญของสัญลักษณ์เหล่านี้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการสอนพระพุทธเจ้าลอร์ดกัวมะมะ ตักบาตรเหล่านี้เป็นตัวแทนที่เป็นที่นิยมซึ่งตามด้วยสาวกของพระพุทธศาสนาด้วยความทุ่มเทอันยิ่งใหญ่

ตักบาตรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อหลายร้อยปีก่อน

และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในวันนี้ด้วย ประเด็นหลักไม่เพียง ตักบาตรแต่คือการสำรวจและทดสอบหลักคำสอนจากประสบการณ์ของคุณเอง และด้านนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พุทธศาสนาสามารถใช้งานได้เพื่อแก้ปัญหาและความกังวลทางสังคม เพียงแค่สำรวจการศึกษาจำนวนมากที่ทำโดยนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงผลกระทบของศาสนาพุทธต่อสังคมจะเห็นได้ชัด วารสารและการสำรวจจำนวนนับไม่ถ้วนถี่ถ้วนเกี่ยวกับผลของการทำสมาธิใน  ตักบาตรตั้งแต่การทำสมาธิเป็นทักษะที่นิยมใช้โดยทั่วไปในการฝึกฝนพุทธศาสนิกชน

การแก้ปัญหาในทางปฏิบัติในชีวิตจริงสามารถพบได้ในการเข้าใจศีลของตักบาตร พวกเขาเชื่อว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมจากการควบคุมความปรารถนาและความต้องการของคนคนหนึ่ง ความสุขมาเฉพาะถ้าคุณปล่อยให้ไปของความปรารถนาของคุณเป็นแผ่นดินและอัตตาบริโภค ตักบาตรสังคมเผชิญกับปัญหาที่คล้ายคลึงกันเกือบเท่าตัวจากการโจรกรรมเพื่อการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองและการทุจริตของเมืองไปยังถังหมูที่ไม่ได้รับอนุญาต วิถีชีวิตแบบนี้สอนเราให้มีจริยธรรมและคุณธรรมในทุกแง่มุมของชีวิตเรา โลกเราจะสงบสุขมากขึ้นถ้าเราปฏิบัติตามวิถีชีวิตนี้

สังคมพุทธเช่นเนปาลและทิเบตเป็นประเทศแบบดั้งเดิมที่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและคำสอนอย่างเคร่งครัด ปัญหาทั่วไปของชาวตะวันตกไม่ได้มีอยู่ในสังคมแบบนี้ ภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในประเทศตะวันตก แต่สภาพนี้ไม่มีอยู่ในทิเบตและประเทศพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมอื่น ๆ ตักบาตรให้กับกันและกันและพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าทุกคนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามิ การปฏิบัติหลายอย่างจากพระพุทธศาสนากำลังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีการใช้งานในประเทศตะวันตกในปัจจุบัน การตักบาตรในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อส่งเสริมการควบคุมจิตใจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบของการผ่อนคลายที่ช่วยลดความเครียดที่ผู้ป่วยมีอาการถอนได้