การออกแบบเว็บไซต์ที่สื่อสารถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการในลักษณะที่มองเห็น

สมมติว่าคุณต้องการเว็บไซต์ใหม่ คุณค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและพบคำศัพท์ที่ใช้ออกแบบเว็บไซต์และนักพัฒนาเว็บ มีบทบาทแตกต่างกันอย่างไรหรือมีบทบาทเดียวกันหรือไม่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกัน ออกแบบเว็บไซต์และพิจารณาว่าแนวทางใดในกระบวนการสร้างเว็บไซต์ที่พวกเขาใช้แนวทางของนักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ออกแบบเว็บไซต์สื่อสารถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการในลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะของเขา ออกแบบเว็บไซต์พูดง่ายๆ ก็คือ

เขาสามารถเปลี่ยนคำให้เป็นแบบจำลองกราฟิกได้ในลักษณะที่สร้างสรรค์และมีฝีมือเพื่อช่วยเขาทำสิ่งนี้ เขาจะใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และออกแบบเว็บไซต์เครื่องมือบางอย่าง อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ทำในลักษณะสุ่มจับจด เขาปฏิบัติตามหลักการออกแบบชุดหนึ่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยหลักการแล้วการออกแบบเว็บไซต์ทุกครั้งจะมีส่วนหัว ออกแบบเว็บไซต์เนื้อหา และส่วนท้ายเสมอ นี่คือโครงสร้างพื้นฐานของทุกเว็บไซต์ นักออกแบบเว็บไซต์จะออกแบบภาพหรือขอรับและข้อความ

สามารถกระตุ้นอารมณ์และสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล

และจัดเรียงในลักษณะที่สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เสมอเขาจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องอย่างชำนาญประการแรก เขาต้อง  เข้าใจวัตถุประสงค์สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการถามคำถามเช่นออกแบบเว็บไซต์จะเป็นตัวแทนของใครและใครจะเป็นตลาดเป้าหมาย สิ่งที่คาดหวังจากกลุ่มเป้าหมายออกแบบเว็บไซต์ในแง่ของการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์จุดประสงค์ของเว็บไซต์คืออะไร ประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นรากฐานของสิ่งที่ตามมาแปลเป็นผู้ใช้แบบกราฟิกรูปภาพมีค่า 1,000 คำ 1,000 คำเหล่านั้นจะพูดพล่อยๆ ถ้าจัดวางไม่ดี คำที่องค์ประกอบภาพพูดต้องคล่องแคล่วสี

สามารถกระตุ้นอารมณ์และสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อบางสิ่งบางอย่าง นักออกแบบเว็บไซต์เลือกชุดสีอย่างชำนาญ ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้และชมเชยการออกแบบเว็บไซต์ โดยปกติลูกค้าจะระบุสีเหล่านี้ให้เขา สีเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของธีมโดยรวม ออกแบบเว็บไซต์การเลือกสีสามารถส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์โดยรวม เว็บไซต์ออนไลน์ของ Frontrow Design Studios ใช้ 4 สีกราฟิกรูปภาพเพิ่มความน่าพึงพอใจให้กับรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ ดังนั้นผู้ออกแบบเว็บไซต์จึงใส่ใจอย่างมากในการเลือกและจัดเรียงภาพทั่วทั้งการออกแบบเว็บไซต์

เป็นชุดแบบอักษรที่เหมือนกันในการออกแบบที่การออกแบบเว็บไซต์

อีกครั้งภาพเหล่านี้อาจได้รับจากลูกค้า ถ่ายจากฟอร์มสต็อก หรือออกแบบเอง ไม่ใช่เรื่องของการเติมภาพให้เต็มเว็บไซต์ร่วมทักษะและวัตถุประสงค์แบบอักษร ออกแบบเว็บไซต์เหล่านี้เป็นชุดแบบอักษรที่เหมือนกันในการออกแบบที่การออกแบบเว็บไซต์ ออนไลน์ใช้ ปกติประมาณ จุดประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อสื่อสารข้อความของคำในลักษณะอ่อนเกิน กล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเขาเพียงประดับข้อความโดยไม่ได้รับเกียรติ ดังนั้นในการเลือก

แบบอักษรของเขา ผู้ออกแบบเว็บไซต์ไม่ต้องการดึงความสนใจออกจากคำศัพท์แต่ต้องการแต่งคำในลักษณะที่สื่อถึงข้อความที่ตั้งใจไว้ อีกครั้งที่การเลือกแบบอักษรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์โดยรวมหลักการนี้ควบคุมทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น นักออกแบบเว็บไซต์จะวางและจัดเรียงรูปภาพและข้อความบนเลย์เอาต์การออกแบบเว็บไซต์อย่างชำนาญ โดยคำนึงว่าการเว้นวรรคก็สำคัญเช่นกันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะไม่แคบและไม่สบายตาออกแบบเว็บไซต์