Category Archives: หางาน

สิ่งที่พนักกงานงานโรงแรมต้องประพฤติตนต่อแขก

สีหน้าท่าทางซึ่งเป็นสิ่งที่จะบอกให้ผู้อื่นทราบถึงภูมิรู้ ความเชื่อมั่นในตนเองของพนักงานงานโรงแรมและมีผลต่อการทำงานบริการเป็นอย่างมาก

– บริการให้ดีที่สุด ควรจะศึกษาเอาแบบอย่างพนักงานที่ต้องรับแขกอย่างขยันขันแข็ง และมีประสบการณ์ในการทำงาน คนเราทุกคนไม่ชอบให้ใครมาเหยียดหยาม การเลือกปฏิบัติต่อแขกจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พนักงานงานโรงแรมและงานบริการไม่ควรเลือกเอาใจใส่เฉพาะแขกสาวสวย แต่ละเลยคนแก่ หรือเอาใจใส่แต่ฝรั่ง

– รักษาทรัพย์สินของโรงแรม กิจการโรงแรมมีลักษณะพิเศษที่เงินทุนส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องที่ดิน สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ประจำวัน การรักษาทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อโรงแรมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงผลประโยชน์ของพนักงานทุกคนด้วย

– ยิ้มแย้มแจ่มใส พนักงานงานโรงแรมบางคนเมื่อไม่พอใจแขกที่มาพักก็จะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างเห็นได้ชัด เมื่อคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วในการยิ้มแย้มอยู่เสมอแม้ว่าบางครั้งแขกจะปฏิบัติต่อตนไม่ดี

– ให้บริการที่รวดเร็วและแม่นยำ พนักงานงานโรงแรม การบริการจำเป็นต้องรู้ว่าแขกสั่งอาหารอะไร และต้องการอะไรเพิ่ม พยายามบริการอย่างรวดเร็ว  ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะทำให้แขกต้องรอก็ควรจะอธิบายให้แขกให้เข้าใจ ชัดเจน เช่น ถ้าหากไม่สามารถเสิร์ฟอาหารได้ทันทีก็ต้องขอโทษ

– สุภาพอ่อนน้อม เมื่อพูดถึงการทำตัวให้สุภาพแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย แต่การทำตัวให้สุภาพอ่อนน้อมอย่างแท้จริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ก่อนอื่นเริ่มต้นจาก 3สิ่ง ได้แก่ การโค้งคำนับให้ถูกต้อง การกล่าวคำทักทาย และการแสดงความขอบคุณต่อแขก การพูดทักทายที่ถูกต้องควรจะทำพร้อมกับการมองตาแขก และยิ้มเล็กน้อย