Tag Archives: ตะแกรงกันนก

วิธีการเลือกตาข่ายกันนก

วิธีการเลือกตาข่ายกันนก ตาข่ายนั้นทำจากวัสดุหลากประเภท เช่น ไนลอน, เอ็น และ สแตนเลต ถ้าทำจากสแตนเลตจะเรียกว่า “ตะแกรงกันนก”มากกว่าจะเรียกว่า “ตาข่ายกันนก
ก่อนจะเลือกซื้อตาข่ายกันนก ต้องทราบก่อนว่าลักษณะพื้นที่ของโรงงาน อาคาร หรือ คลังสินค้านั้นมีลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไร ภายในโรงงานมีความร้อนหรือไม่ เช่น ถ้าเป็นโรงงานเกี่ยวกับการหุงต้ม พื้นที่ภายในจะมีความร้อนมากถ้าใช้ตาข่ายกันนก ที่ไม่ทนความร้อน หรือใช้ตาข่ายแบบเป็นสายเอ็นเหมือนสายเบ็ดตกปลาอาจทำให้อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นสั้นลงทำให้ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุงตาข่ายกันนกอยู่เรื่อยๆ
ตาข่ายกันนกจึงเป็นทางเลือกของการกำจัดนกให้หมดสิ้น ตัดความกังวลใจหรือความรังควานใจให้หมดไป อาจจะไม่ใช่วิธีนี้แต่เป็นวิธีอื่นนั้นก็ย่อมได้ แต่ต้องค่อยระมัดระวังและตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านั้นเสมอ