Tag Archives: สูญญากาศ

Vacuum Pump สำหรับระบบสร้างความเย็น แยกได้ 2 กลุ่ม

เครื่องทำสูญญากาศ ที่ใช้ในงานทำความเย็นฉ่ำหรือ Vacuum Pump นั้นสามารถแยกได้ 2 แบบตามประเภทของการใช้งาน เป็นต้นว่า

  1. แวคคั่มปั๊มแบบปกติ

 

แวคคั่มปั๊มแบบธรรมดา หรือ Low Vacuum Pump มีค่าถูก นิยมใช้กันมายาวนาน ใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศบ้านทั่วไป โดยเครื่องมือแบบธรรมดานี้ มีสมรรถภาพในการดูดสภาพอากาศออก เป็นเหตุให้สภาพ กลับเป็นสูญญากาศ ได้ต่ำสุดที่ 25-27 นิ้วปรอท ซึ่งยังไม่เพียบพร้อม แต่ก็ถือได้ว่าพอเพียงต่อการใช้งานพร้อมกับแอร์คอนดิชันบ้าน หรือเครื่องทำความเย็นฉ่ำทั่วๆไป โดยหลังจากการดูดอากาศออกแล้ว จะต้องขับไล่ความชื้นภายในที่เหลืออยู่นิดหน่อยด้วย ดรายเออร์ ฟิลเตอร์

  1. แวคคั่มปั๊มประสิทธิภาพสูง

 

แวคคั่มปั๊มแบบศักยภาพสูง หรือไม่ก็ High Vacuum Pump เครื่องนี้สามารถดูดภูมิอากาศออกจากระบบได้ถึง 100% เลยทีเดียว ไม่ก็เป็นระดับสูญญากาศอย่างถ่องแท้ เป็นเหตุให้ไร้ความชื้นเหลืออยู่ในระบบเลย และใช้ประโยชน์เข้ากับแอร์ ไม่ก็ เครื่องมือทำความเย็นได้ทุกประเภท อย่างไรก็ดีเครื่องแวคคั่มตัวนี้ มีค่าแพง โดยมากที่เห็น จะเห็นใช้งานอย่างเดียวทำเลที่ตั้งขนาดใหญ่ ที่มีระบบทำความเย็นฉ่ำที่ต้องดูแล อย่างยอดเยี่ยม

เวลาภายในการทำแวคคั่มระบบ ถัวเฉลี่ยจะอยู่ที่ 30-45 นาที ทว่าจะต้องดูจากคู่มือการใช้ของเครื่องแวคคั่มปั๊มด้วย ว่าให้ดำเนินงานการแวคคั่มได้นานกี่นาที (แต่ละเครื่องมือไม่เหมือนกัน)